Το ΕΚ ψήφισε την κατάργηση της αλλαγής της ώρας

0

Τον τερματισμό της αλλαγής της ώρας από χειμερινή σε εαρινή από το 2021, ψήφισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν περιθώριο έως τον Απρίλιο του 2020, προκειμένου να αποφασίσουν ποια ώρα θα διατηρήσουν.

Η αρχή έγινε στις αρχές Μαρτίου στην Επιτροπή Μεταφορών η οποία είχε ψηφίσει ότι το μέτρο της αλλαγής της ώρας θα πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021, για εκείνες τις χώρες της EE, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα. Αντίστοιχα τα κράτη – μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα πρέπει να γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, του ίδιου έτους.

Η ολομέλεια υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό της εποχιακής αλλαγής ώρας, αλλά ψήφισε την αναβολή της ημερομηνίας ισχύος του τερματισμού από το 2019 στο 2021.

Προστατεύοντας την ενιαία αγορά

Τα μέλη του ΕΚ επιθυμούν επίσης οι χώρες της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσουν τις αποφάσεις τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μόνιμη υιοθέτηση της θερινής ώρας από κάποιες χώρες και της χειμερινής από άλλες δεν θα διαταράξει την εσωτερική αγορά.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές στο ζήτημα της ώρας θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σημαντικά και μόνιμα την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μπορεί να υποβάλει πρόταση αναβολής της ημερομηνίας εφαρμογής της οδηγίας κατά 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, αναφέρει το εγκριθέν κείμενο.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που υιοθετήθηκε αποτελεί τη θέση του ΕΚ για τις διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ για την τελική διατύπωση των κανόνων.

Σχόλια