spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔιεθνήΤο ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα

Το ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα

spot_img

Την επόμενη εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Τραπεζικής Ένωσης και την καλύτερη προστασία της ευρωζώνης από μελλοντικές οικονομικές κρίσεις.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση πυροδότησε πολλές νέες πολιτικές πρωτοβουλίες με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό μελλοντικών κρίσεων. Στην Ευρώπη, η εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημόσιου χρέους οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης στη ζώνη του ευρώ. Οι ηγέτες της ευρωζώνης συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αναλάβει την εποπτεία των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ευρωζώνη μέσω της θέσπισης ενιαίων κανόνων και της συγκέντρωσης πόρων για την αντιμετώπιση μελλοντικών τραπεζικών κρίσεων.

Απαιτείται, ωστόσο, περαιτέρω δράση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Διάσωση των τραπεζών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να θέσει σε ψηφοφορία δύο εκθέσεις του Χεκμάρκ Γκόναρ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σουηδία) για τη διάσωση των τραπεζών. Οι εκθέσεις καλούν τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε τα ιδρύματα να διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών σε περίπτωση κρίσεων προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των ζημιών με ελάχιστο αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ταυτόχρονα να μη θίγονται οι φορολογούμενοι.

Οι εκθέσεις υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να τεθούν εγκαίρως σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός βεβαιότητας για την αγορά και να δημιουργηθεί η απαραίτητη ασπίδα για περιόδους κρίσεων.

«Οι νέες απαιτήσεις θα μειώσουν τους κινδύνους στο χρηματοοικονομικό σύστημα και οι τράπεζες θα μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση των επενδύσεων», δηλώνει ο Χεκμάρκ Γκόναρ.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν, επίσης, της σημασία της παροχής εξουσιών έγκαιρης παρέμβασης στις εθνικές αρχές, ώστε αυτές να μπορούν να συνδράμουν στην εξυγίανση ιδρυμάτων που βρίσκονται σε επιδεινούμενη χρηματοοικονομική κατάσταση.

Μείωση των κινδύνων

 

Δύο άλλες εκθέσεις του Πίτερ Σίμον (Σοσιαλιστές, Γερμανία) υπογραμμίζουν ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι αναγκαία για τη δημιουργία διασυνοριακών αγορών όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφεληθούν από τις θετικές επιπτώσεις ενός ενιαίου ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Προς το παρόν, μια τράπεζα που βρίσκεται εντός της ευρωζώνης έχει πολύ λιγότερα κίνητρα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε άλλη χώρα της ευρωζώνης απ’ ότι στην εγχώρια αγορά της.

 

«Η ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα προστατεύεται μέσω της μείωσης του γραφειοκρατικού φόρτου για τις μικρές και τοπικές ευρωπαϊκές τράπεζες που αποφεύγουν την ανάληψη κινδύνων και που δεν διαθέτουν τμήματα ελέγχου συμμόρφωσης ή εξωτερικούς συμβούλους λόγω οικονομικών περιορισμών», τονίζει ο Πίτερ Σίμον.

 

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής θεωρεί, επίσης, σημαντικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου να παίζει σημαντικότερο ρόλο στον συντονισμό των εθνικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν έναντι των ‘συστηματικών’ χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη έδειξε ότι οι εθνικές πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης των ανισορροπιών ήταν ανεπαρκείς.

 

«Το Κοινοβούλιο κατάφερε να διασφαλίσει ότι στο μέλλον οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους και να λαμβάνουν μέτρα για την κατάλληλη διαχείρισή τους», επισημαίνει ο Πίτερ Σίμον. «Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού τομέα και στη δημιουργία βιώσιμων τραπεζικών αγορών στην ΕΕ».

 

Επόμενα βήματα

 

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συζητήσουν την τραπεζική μεταρρύθμιση τη Δευτέρα 15 Απριλίου, κατά τη σύνοδο ολομέλειας, και να ψηφίσουν την επόμενη μέρα.

spot_img

Lawjobs