Το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων απο ΕΕ αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης

0

Επικρίσεις για τις καθυστερήσεις στη δημοσίευση των μεταβολών των αξιολογήσεων και τον ανεπαρκή έλεγχο του απορρήτου, εκ μέρους των οίκων Moody’s, Standard & Poor’s και Fitch δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority, ESMA), στην έρευνά της για το πώς οι ανωτέρω προχωρούν στις αξιολογήσεις τους για τα κρατικά ομόλογα, την οποία διεξήγαγε από τον Φεβρουάριο ως τον Οκτώβριο του 2013. Οι «τρεις μεγάλοι» οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας βαθμολογούν το αξιόχρεο των κυβερνήσεων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την έκθεση της ESMA ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα διότι δεν βελτίωσαν «ανεπαρκείς» διαδικασίες τους, όπως τους είχε προταθεί, καθώς οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας αποτελούν συστατικό στοιχείο-κλειδί του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Οι αξιολογήσεις αυτές οδήγησαν στο παρελθόν σε πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, με αποτέλεσμα την κατάρτιση του τρίτου νόμου της ΕΕ για τον έλεγχο της λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης σε ισάριθμα χρόνια. Έτσι, από τον επόμενο μήνα, οι οίκοι αξιολόγησης θα μπορούν να δημοσιεύουν μεταβολές της αξιολόγησής τους για το αξιόχρεο κάποιου κράτους, μόνο βάσει ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας αυτής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ESMA δεν έχει ακόμη καταλήξει εάν παραβιάστηκαν ευρωπαϊκοί κανόνες και άρα εάν και κατά πόσον είναι πρέπον να επιβληθούν πρόστιμα. Επίσης, η ESMA εξετάζει περαιτέρω το θέμα της διαρροής επικείμενης μεταβολής μιας αξιολόγησης σε τρίτο μέρος αλλά και των ανεπαρκών ελέγχων στη χρήση εξωτερικών συνεργατών στον τομέα της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων. Ωστόσο, το πιο σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζει η έκθεση της ESMA είναι ότι εντόπισε καθυστερήσεις πέντε ημερών και πλέον από την λήψη μιας απόφασης σχετικά με μια αξιολόγηση και την δημοσίευση της. Μάλιστα η καθυστέρηση σε μία περίπτωση άγγιξε τις δύο εβδομάδες.
 

Σχόλια