Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει διώξεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε με ψήφισμά του τις πρόσφατες συλλήψεις και ενέργειες εναντίον μη κυβερνητικών οργανώσεων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υπονομεύουν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιγυπτιακές αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο του Κέντρου Συνδικαλιστικών και Εργατικών Υπηρεσιών και των παραρτημάτων του καθώς και το κλείσιμο της Ένωσης για Νομική Βοήθεια σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο δε γενικός συντονιστής του κέντρου και αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Καμάλ Αμπάς, καταδικάστηκε για λίβελο.

Με το ψήφισμά του το ευρωκοινοβούλιο ζήτησε επίσης από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να τερματίσει κάθε μορφή οχλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών μέτρων και της κράτησης εναντίον των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης και γενικότερα των υπερασπιστών και των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Κοινοβούλιο αναγνώρισε πάντως το ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τη σημασία που έχουν οι σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου για ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή.

Επεσήμανε, όμως, ότι ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί θεμελιώδη αξία της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου και επαναβεβαίωσε τη σημασία της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης για την προώθηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών.