Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγόρευσε την αποζημίωση για τη μεταφερόμενη ετήσια άδεια

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με χθεσινή απόφαση του έκρινε ότι το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει την αντικατάσταση της ελάχιστης περιόδου ετήσιας άδειας μετ αποδοχών από χρηματική αποζημίωση, σε περίπτωση μεταφοράς της άδειας σε μεταγενέστερο έτος.

Το Δικαστήριο της ΕΕ διευκρίνισε παράλληλα πως αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης έναντι της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών στηρίζεται σε συμφωνία συμβατικής φύσης. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης θα αποτελούσε κίνητρο για να μη χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος την άδειά του για την ανάπαυσή του.

Αφορμή για την έκδοση της απόφασης αυτής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν η προσφυγή της Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Ολλανδίας κατά του Ολλανδικού κράτους σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων που ρυθμίζουν τις άδειες.

Σχόλια