Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο επιτρέπει τη χρήση εμπορικού σήματος «Bud» και στα δύο μέρη!

0

Δεδομένου ότι το αποδεικτικό υλικό δεν επαρκούσε για να διαγνωστεί ποιος δικαιούται τη χρήση του σήματος, αποφασίστηκε η συνέχιση της χρήσης και από τους δύο.

Η διεκδίκηση της εμπορικής ονομασίας της Budweiser ανατρέχει στα τέλη του 1800. Η συγκεκριμένη δίκη ενώπιον του ΔΕΕ ξεκίνησε όταν η αμερικανική εταιρεία Anheuser-Busch  -θυγατρική της εταιρείας InBev που είναι εμπορικός κολοσσός στην αγορά αλκοολούχων ποτών- επεδίωξε να εμποδίσει την χρήση του σήματος Budweiser  από μία τσέχικη εταιρεία στην αγορά του Ην.Βασιλείου. Η ονομασία Budweiser προέρχεται από μία πόλη της Νοτιοανατολικής Βοημίας, που εντάσσεται πλέον στην επικράτεια της Τσέχικης Δημοκρατίας. Η ενάγουσα Anheuser-Busch παράγει μπύρες Budweiser από την ίδρυσή της το 1870, ενώ η τσέχικη ζυθοποιοία Budweiser-Budvar παρασκευάζει μια δική της εκδοχή τα τελευταία 129 χρόνια. Και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται εμπορικά στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία σαράντα χρόνια. Το 1979 η αμερικανική εταιρεία κατέθεσε αίτηση καταχώρισης της εμπορικής ονομασίας για αποκλειστική χρήση στη χώρα, ενώ δέκα χρόνια μετά –και ενώ ακόμη δεν είχε κριθεί η πρώτη αίτηση- κατατέθηκε δεύτερη αίτηση από την τσέχικη εταιρεία. Τα βρετανικά δικαστήρια χρησιμοποίησαν το κριτήριο της αρχαιότητας για να αιτιολογήσουν απόφαση που επέτρεπε και στις δύο εταιρείες τη χρήση της ίδιας εμπορικής ονομασίας. Το σκεπτικό ήταν ότι, εφόσον η είσοδος και των δύο στη βρετανική αγορά αλκοολούχων ποτών έγινε σχεδόν ταυτόχρονα, δεν μπορεί το δικαστήριο να κατακυρώσει τη χρήση στη μία.

Η αμερικανική εταιρεία δεν έμεινε ικανοποιημένη με την έκβαση της δίκης και προσέφυγε στο ΔΕΕ για να πετύχει την ακύρωση της πρώτης απόφασης, με το επιχείρημα ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το τυπικό κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας, αφού χρονικά η αίτησή της κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή πριν την αντίστοιχη αίτηση της εναγομένης. Το εδρεύον στο Λουξεμβούργο δικαστήριο έκρινε ορθή την απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι εδώ και 30 χρόνια οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία με καλή πίστη και χωρίς σκοπό παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχιστεί η πρακτική εμπορικής συνύπαρξης. Εξάλλου, δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, αφού λόγω των μακροχρόνιων αντιδικιών έχει λάβει δημοσιότητα η διαφορετική προέλευση των δύο ειδών Budweiser, κι επιπλέον οι Βρετανοί καταναλωτές μπορούν εύκολα να διακρίνουν μεταξύ τους, γιατί έχουν διακριτή γεύση, τιμή και συσκευασία.

Η διαμάχη για την παρεμφερή ονομασία Bud στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχίζεται.

  Σχετικο Έγγραφο

Σχόλια