Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα βιομηχανικά απόβλητα

0

Εργοστάσια που βρίσκονται κοντά σε μολυσμένες περιοχές ενδέχεται να κρίνονται υπεύθυνα για τη ρύπανση και να υποχρεώνονται σε αποκατάσταση της περιοχής, σύμφωνα με απόφαση – σταθμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν “εύλογες αποδείξεις” να υποθέτουν ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ρύπανσης και της δραστηριότητας του παρακείμενου εργοστασίου.
Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέσω της Ιταλικής Δικαιοσύνης που είχε επιβάλει σε πετροχημικές εταιρείες πρόστιμο και διαταγή καθαρισμού περιοχής στη Σικελία, όπου δραστηριοποιούνται. Επισημαίνεται ότι η απόφαση του ΔΕΕ τονίζει ότι για την καταδίκη εργοστασίου δε χρειάζεται να αποδειχθεί ότι έγινε λάθος κατά τη διαχείριση των αποβλήτων του.

Σχόλια