Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα προϊόντα της κατεχόμενης Δ. Όχθης

0

Τα προϊόντα που παράγονται στους εβραϊκούς εποικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ισραηλινά. Αυτό έκρινε, με απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξαιρώντας έτσι τα συγκεκριμένα προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής της ειδικής συμφωνίας εμπορικής προτίμησης που έχει υπογράψει το Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω προϊόντα θα επιβαρυνθούν με τους προβλεπόμενους φόρους, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικά. Οι εβραϊκοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη έχουν κριθεί παράνομοι κατ εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. ;

Σχόλια