Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση Lafarge

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε σήμερα το πρόστιμο, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στη γαλλική τσιμεντοβιομηχανία Lafarge, που κρίθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού, διαμορφώνοντας παράνομο καρτέλ με ανταγωνιστές της.
Στην ίδια υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αρμόδιος ελεγκτικός φορέας της Ένωσης επί θεμάτων ανταγωνισμού, έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 478 εκατομμυρίων ευρώ στη Lafarge, τη βρετανική BPB, τη γερμανική Knauf και τη βελγική Gyproc, το 2002. Ειδικά για τη γαλλική τσιμεντοβιομηχανία, το πρόστιμο διπλασιάστηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι η παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού αποτελούσε συνήθη πρακτική της εταιρίας.
Στη συνέχεια, η Lafarge άσκησε έφεση κατά της απόφασης για την επιβολή προστίμου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, του δεύτερου τη τάξη στην Ευρώπη. Το Δικαστήριο και σε αυτήν την περίπτωση επιβεβαίωσε την αρχική απόφαση. Τέλος, με προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο, η εταιρία ζήτησε μείωση προστίμου.
Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Κομισιόν ορθώς επέβαλε το πρόστιμο διπλάσιο, καθώς διαπιστώθηκε, με την εξέταση των πραγματικών περιστατικών, ότι όντως η Lafarge είχε επανειλημμένως παραβιάσει τη σχετική με τον ανταγωνισμό νομοθεσία. “” Τέτοιου είδους προσαυξήσεις συνάδουν προς την επιταγή τιμωρίας επανειλημμένων παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού”, αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική απόφαση.

Σχόλια