Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ασφαλιστικές

0

Να απέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες από την πάγια πρακτική που υιοθετούν, κατά την οποία τιμολογούν τους πελάτες τους βάσει φύλου ζητεί, με απόφασή του, το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι συνιστά διάκριση η εφαρμογή διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής με κριτήριο το φύλο και κάλεσε τις εταιρείες να υιοθετήσουν κοινή πρακτική για τον καθορισμό των ασφαλίστρων ανεξαρτήτως φύλου. Έως σήμερα, οι γυναίκες πληρώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα καθώς, βάσει στατιστικών στοιχείων προκαλούν λιγότερα τροχαία ατυχήματα και οι άνδρες παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη με βάση το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Η συμμόρφωση των εταιρειών προς την εν λόγω απόφαση ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τις γυναίκες οδηγούς, στη μείωση των συντάξεων των ανδρών και στην «έκρηξη» των αγωγών για τις τιμολογιακές πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με αναλύσεις που φιλοξενούνται στον διεθνή τύπο.

Σχόλια