Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το καθεστώς του πρόσφυγα

0

Ευρωπαϊκό κράτος δύναται να μην προβεί στην αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα σε άτομο που συμμετείχε στη δράση τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΕΕ.
Στην ίδια απόφαση, πάντως, επισημαίνεται ότι κάθε υπόθεση θα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά καθώς επίσης και ότι η ιδιότητα του μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης από μόνη της δε αποκλείει το καθεστώς του πρόσφυγα αυτοδικαίως.
Το Δικαστήριο έλαβε την εν λόγω απόφαση με αφορμή την προσφυγή ενώπιόν του δύο Κούρδων στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε η ιδιότητα του πρόσφυγα και δεν χορηγήθηκε άσυλο από τη Γερμανία. Οι δύο ανήκαν αφενός σε Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα της Τουρκίας και αφετέρου στο PKK. Και οι δύο οργανώσεις συγκαταλέγονται στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις που εκπονεί η ΕΕ με βάση οικείο ψήφισμα του ΟΗΕ. Δείτε το σχετικό σύνδεσμο

Σχόλια