Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ναρκω-τουρισμό σε ολλανδικές πόλεις

0

Στη διακριτική ευχέρεια κάθε ολλανδικής πόλης εναπόκειται η απαγόρευση ή μη χρήσης χασίς και μαριχουάνας από αλλοδαπούς τουρίστες εντός των ορίων της. Αυτό αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μη δεσμευτική γνωμοδότησή του. Ειδικότερα, το Δικαστήριο ορίζει ότι η πόλη του Μάαστριχτ θα μπορούσε να απαγορεύει την πώληση ναρκωτικών σε ξένους, αν και επιτρέπεται για ολλανδούς πολίτες. Δικαιολογώντας τη στάση του, το Δικαστήριο εξηγεί ότι τα ναρκωτικά δεν είναι αγαθά με την κοινή έννοια του όρου και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας διακίνησης εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η γνωμοδότηση καταρτίστηκε με αφορμή σχετικό ερώτημα που υπεβλήθη από τον δήμαρχο του Μάαστριχτ, ο οποίος αναζητεί τρόπους να μειώσει τον λεγόμενο ναρκωτουρισμό.
Η υπόθεση θα κριθεί από την ολλανδική δικαιοσύνη.

Σχόλια