Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση για τα ποινικά μητρώα υπόπτων

0

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, την οποία εισηγήθηκε ο Ιταλός ευρωβουλευτής Αντόνιο ντι Πιέτρο με στόχο την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τα ποινικά μητρώα υπόπτων.

Σύμφωνα με την έκθεση, κάθε κράτος μέλος καλείται να θεσπίσει μία κεντρική αρχή υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η όλη διαδικασία ανταλλαγής θα πρέπει να επισπευσθεί από πέντε ημέρες σε 48 ώρες, σε περίπτωση κατεπείγοντος αιτήματος, ενώ οι δύο ημέρες είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα για να επιβεβαιωθεί ή όχι η αστυνομική κράτηση σε πολλά κράτη-μέλη. Παράλληλα, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποβολή πρότασης για τη δημιουργία μηχανογραφημένης βάσης δεδομένων, ώστε να επισπεύδεται περαιτέρω ο έλεγχος των ποινικών μητρώων.

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως που προηγήθηκε, οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι «ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος είναι να εξασφαλισθεί ότι η μέλλουσα οδηγία δεν πρόκειται να οδηγήσει σε παραβίαση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, τα δε στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο από τις δικαστικές αρχές».

Σχόλια