Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες μικρού μεγέθους

0

Οι μικρές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, καθώς και οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες μικρού μεγέθους οι οποίες εξασφαλίζουν σύνδεση με απόκεντρες περιφέρειες ή νησιά, θα πρέπει να εξαιρούνται της διαδικασίας κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, υποστήριξαν Ευρωβουλευτές στο Κοινοβούλιο που συνεδριάζει στο Στρασβούργο.

Ειδικότερα, οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, στην βάση έκθεσης της Ευρωβουλευτού Σοφία Ίντβελντ, την οποία ενέκρινε πρόσφατα η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Σχόλια