Το Στρασβούργο για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η απόφαση δημοτικής αρχής στην Πολωνία να απορρίψει αίτηση ομοφυλόφιλου άνδρα, με την οποία ζητούσε να κληρονομήσει το μισθωτήριο συμβόλαιο του συντρόφου του. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η προστασία της οικογένειας θεμελιώνεται στην ένωση μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, όπως ακριβώς διατυπώνεται και στο Σύνταγμα της Πολωνίας και αυτό καταρχάς θα μπορούσε να δικαιολογήσει και να νομιμοποιήσει την απόρριψη της εν λόγω αίτησης. Ακολούθως, ωστόσο, το ΕΔΔΑ, στην απόφασή του, εξηγεί ότι, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο θεσμός της οικογένειας, το κράτος υποχρεούται να λάβει υπόψη τις εξελίξεις στην κοινωνία και την αλλαγή στον τρόπο αντίληψης εννοιών, όπως η ελεύθερες ενώσεις. “Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει μόνο μία επιλογή ή ένας τρόπος για να ζει κανείς την οικογενειακή και προσωπική του ζωή”, αναφέρει, συγκεκριμένα, η απόφαση.
Η κρίση του ΕΔΔΑ έγινε δεκτή με θερμά σχόλια από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, την ώρα που εξέχοντες νομικοί στην Πολωνία κάνουν λόγο για μια απόφαση που δεν μπορεί να βρει κανένα έρεισμα στην εθνική τους έννομη τάξη.

Σχόλια