Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί την Ισλανδία να ενισχύσει τα μέτρα κατά της διαφθοράς

0

Η έκθεση εστιάζει κυρίως, στη διαφθορά στο χώρο της πολιτικής και της δικαιοσύνης.

Αναγνωρίζεται η πρόοδος στον τομέα της διαφάνειας των οικονομικών στοιχείων των Βουλευτών αλλά σημειώνεται ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό του Κοινοβουλίου.

Σχετικά με τα συμπεράσματα της έκθεσης [PDF] για τον τομέα της Δικαιοσύνης, επισημαίνεται ότι έχουν καταστεί περισσότερο διαφανείς οι διαδικασίες διορισμού των Δικαστών ενώ παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των Εισαγγελικών Αρχών και των μελών των σωμάτων Δίωξης των Αστυνομικών Αρχών.

Σχόλια