Το σχήμα του Κύβου του Ρούμπικ μπορεί να καταχωρισθεί ως κοινοτικό σήμα

0

Μετά την αίτηση της βρετανικής εταιρείας Seven Towns, η οποία διαχειρίζεται μεταξύ άλλων τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τον Κύβο του Ρούμπικ, το Γραφείο εμπορικών σημάτων της Ένωσης (ΓΕΕΑ) καταχώρισε το 1999 το σχήμα του κύβου αυτού ως τρισδιάστατο κοινοτικό σήμα για «τρισδιάστατα παζλ». Το 2006, η Simba Toys, γερμανική εταιρία κατασκευής παιχνιδιών, ζήτησε από το ΓΕΕΑ την κήρυξη της ακυρότητας του τρισδιάστατου σήματος διότι, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε τεχνική λύση, η οποία συνίσταται στη δυνατότητά του περιστροφής, μολονότι μια τέτοια λύση μπορεί να τύχει προστασίας μόνον βάσει διπλώματος ευρεσιτεχνίας και όχι ως σήμα. Το ΓΕΕΑ απέρριψε την αίτηση και εν συνεχεία, η Simba Toys άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του ΓΕΕΑ.

Με τη σημερινή απόφασή του το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Simba
Toys. Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επίμαχου σήματος είναι, αφενός, ο ίδιος ο κύβος, και αφετέρου, η δομή πλέγματος που διακρίνεται σε καθεμία από τις έδρες του κύβου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα περιστροφής των κάθετων και οριζόντιων σειρών του Κύβου του Ρούμπικ δεν οφείλεται ούτε στις μαύρες γραμμές ούτε στη δομή πλέγματος, αλλά σε εσωτερικό μηχανισμό του κύβου, ο οποίος δεν είναι ορατός στις γραφικές παραστάσεις του. Κατά συνέπεια, η καταχώριση του σχήματος του Κύβου του Ρούμπικ ως κοινοτικού σήματος δεν μπορεί να απορριφθεί για τον λόγο ότι ενσωματώνει τεχνική λειτουργία.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το σχήμα κύβου με δομή πλέγματος αποκλίνει ουσιωδώς από άλλα τρισδιάστατα παζλ που διατίθενται στο εμπόριο. Η δομή αυτή διαθέτει, επομένως, διακριτικό χαρακτήρα το οποίο καθιστά δυνατό στους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται ποιος είναι ο κατασκευαστής του προϊόντος για το οποίο έχει καταχωρισθεί το συγκεκριμένο σήμα.