Τουρκία: Αλλαγές στο νόμο για τα βακούφια

0

Σύμφωνα με τροποποίηση του τουρκικού νόμου περί βακουφίων , η οποία έχει συμπεριληφθεί σε κυβερνητικό διάταγμα της 22ας Αυγούστου και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επέρχονται θετικές αλλαγές στην ακίνητη περιουσία των μειονοτικών ιδρυμάτων.

Όπως προβλέπεται στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, σημαντικό τμήμα των ακινήτων θα επιστραφούν στα ελληνικά κοινοτικά
ευαγή ιδρύματα, ειδικότερα:

— Τα νεκροταφεία, η διαχείριση των οποίων είχε περιέλθει στους δήμους.

— Τα ακίνητα για τα οποία δεν αναφέρεται κάτοχος του τίτλου ιδιοκτησίας

— Τα ακίνητα τα οποία είχαν περιέλθει στο τουρκικό Θησαυροφυλάκιο, στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων και στους ΟΤΑ,  μέσω άλλης διαδικασίας , εκτός της απαλλοτρίωσης, της πώλησης και της ανταλλαγής.

Στο σχετικό διάταγμα προβλέπεται η υποβολή αιτήσεως, εντός δώδεκα μηνών, εκ μέρους των Βακουφίων, , προκειμένου να αξιολογηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων. 
 

Σχόλια