Τουρκία: έγκριση βασικών άρθρων της συνταγματικής αναθεώρησης από το κοινοβούλιο

0

Το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε, εχθές, τα βασικά άρθρα της συνταγματικής
αναθεώρησης η οποία θα επιτρέψει στον πρόεδρο να είναι μέλος ενός πολιτικού
κόμματος ενώ θα εκδίδει και προεδρικά διατάγματα, προσεγγίζοντας ακόμη
περισσότερο το μοντέλο της “προεδρικής δημοκρατίας” που επιθυμεί ο Ταγίπ Ερντογάν.

Στα τρία άρθρα τα οποία εγκρίθηκαν ορίζεται ο εποπτικός ρόλος του κοινοβουλίου,
οι εξουσίες του Προέδρου και η δυνατότητα να διατηρεί δεσμούς με κάποιο
πολιτικό κόμμα. Επίσης, αναλυτικά καθορίζονται οι εκτελεστικές αρμοδιότητες
του προέδρου ως αρχηγού του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκδόσεως προεδρικών διαταγμάτων. 

Συνολικά οι σχετικές αλλαγές θα πρέπει να λάβουν έγκριση σε δύο γύρους ψηφοφορίας προτού αποτελέσουν αντικείμενο δημοψηφίσματος την ερχόμενη άνοιξη.

Σχόλια