Τουρκία: Προσωρινή αναστολή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

0

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjørn Jagland, ενημερώθηκε εχθές ότι η Τουρκία σκοπεύει να «αναστείλει προσωρινά» τις δεσμεύσεις της, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το άρθρο 15 της Σύμβασης επιτρέπει την παρέκκλιση σε περιόδους δημόσιου κινδύνου. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και από άλλα κράτη – μέλη, και πιο πρόσφατα από τη Γαλλία και την Ουκρανία.

Για την συγκεκριμένη πρόβλεψη όμως προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση των ακόλουθων άρθρων::
 
– Άρθρο 2
(δικαίωμα στη ζωή),
– άρθρο 3 (απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης
ή τιμωρίας),
– άρθρο 4 παρ. 1 (απαγόρευση της δουλείας),
– άρθρο 7 (Μη επιβολή ποινής χωρίς νόμο).
 

Σχόλια