Τρίτη ακύρωση απόφασης του Συμβουλίου για την Οργάνωση των Μουτζαχεντίν

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε για τρίτη φορά απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία δέσμευσε κεφάλαια της Οργάνωσης των Μουτζαχεντίν.
Κατά το ΠΕΚ, το Συμβούλιο παραβίασε τα δικαιώματα υπεράσπισης της οργάνωσης επειδή παρέλειψε να ανακοινώσει τις νέες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούσε να την περιλαμβάνει στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων.
Επίσης, το Συμβούλιο, αρνούμενο να ανακοινώσει κάποιες σχετικές με την υπόθεση πληροφορίες στο ΠΕΚ, παραβίασε το θεμελιώδες δικαίωμα της Οργάνωσης για αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο.
Επισημαίνεται ότι η υπόθεση αυτή εντάχθηκε στα πλαίσια της “”ταχείας διαδικασίας””.
Το ακροατήριο έγινε στις 3 του μηνός και η απόφαση εκδόθηκε χθες.
Πρόκειται για τον συντομότερο χρόνο έκδοσης απόφασης μετά το ακροατήριο στη ιστορία του Δικαστηρίου.

Σχόλια