Τροπολογίες-ανάχωμα στην ψήφιση της «Οδηγίας Bolkestein»

0

ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ αποστολή έχει αναλάβει το Ευρωκοινοβούλιο στην προσπάθειά του να εγκρίνει την Οδηγία απελευθέρωσης του τομέα υπηρεσιών στην Ε.Ε.. Η «Οδηγία Bolkestein», συγκέντρωσε πάνω από 1.500 τροπολογίες, που έχουν υποβληθεί από Ευρωβουλευτές, γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει και τη διαδικασία ψήφισής της.

Η Οδηγία αυτή πραγματεύεται τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και επρόκειτο να ψηφιστεί χθες το απόγευμα, αλλά οι αντιρρήσεις της Δεξιάς και του Κέντρου αναμενόταν να την καθυστερήσουν.

Το Μάρτιο οι ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν σε μια θεμελιώδη αναθεώρηση του προσχεδίου της Οδηγίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν και η Οδηγία αυτή κατηγορήθηκε ως εν μέρει υπεύθυνη για την καταψήφιση του Ευρωσυντάγματος από τη Γαλλία, δύο μήνες αργότερα. Η Γερμανία και η Γαλλία φοβήθηκαν «κοινωνικό ντάμπινγκ», δηλαδή εισροή φθηνών εργατικών χεριών από τα νέα κράτη -μέλη της Ε.Ε.

Σχόλια