Τροποποίηση του κυπριακού Συντάγματος

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου αποφάνθηκε σήμερα ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας υπερέχει του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Κατόπιν αυτού η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίηση του Συντάγματος.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πέτρος Κληρίδης, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν επιμέρους αλλαγές άρθρων του Συντάγματος, αλλά μια γενική τροποποίηση, που να καλύπτει την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου έναντι του κυπριακού Συντάγματος.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος έδωσε οδηγίες για την τροποποίηση του Συντάγματος μέσα στις προσεχείς μέρες.

Σχόλια