Χ. Αθανασίου: Ενίσχυση κοινών προσπαθειών Ε.Ε.-Ρωσίας κατά της τρομοκρατίας

0

Στην ενίσχυση των κοινών προσπαθειών ΕΕ-Ρωσίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αναφερθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χ. Αθανασίου, στο πλαίσιο της 17ης συνάντησης του Μόνιμου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Μόσχα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τη δικαιοσύνη, τα οποία αποτελούν βασική προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης της πολιτικής συνεργασίας, μεταξύ της Ε.Ε. και της Ρωσίας.

«Η ΕΕ θα επιθυμούσε να δει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την υφιστάμενη κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ρωσία» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος χαρακτήρισε παράγοντα υψίστης σημασίας την δικαστική συνεργασία των δύο πλευρών σε ποινικές υποθέσεις για την αντιμετώπιση του εγκλήματος που δεν γνωρίζει σύνορα, και ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως πρόσθεσε, για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει μεγάλη σημασία η κατοχύρωση υψηλού βαθμού προστασίας δεδομένων στην όποια μελλοντική συμφωνία καθώς και στη συνολική συνεργασία Ε.Ε.-Ρωσίας.

Τέλος, ο Χ. Αθανασίου αναφέρθηκε και στα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν βασική προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Προεδρία, οι οποίοι οφείλουν να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την επαρκή προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων τους.
 

Σχόλια