Χαμηλή εμπιστοσύνη έχουν οι πολίτες σε δικηγόρους, μάνατζερ και πολιτικούς

0

Έρευνα που διεξήχθη σε 19 χώρες από την GfK Custom Research Worldwide, για την κατάρτιση των δεικτών εμπιστοσύνης για το 2006, αποκάλυψε ότι τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ οι πολιτικοί δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ενώ το ίδιο ισχύει για τα κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και τους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κόσμος δείχνει να εμπιστεύεται περισσότερο τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα για την Ελλάδα το ποσοστό εμπιστοσύνης είχε ως εξής ανά επαγγελματική ομάδα: εκπαιδευτικοί 68%, γιατροί 66%, στρατιωτικοί 61%, αστυνομικοί 43%, κληρικοί 36%, δημοσιογράφοι 33%, δικηγόροι 27%, μάνατζερς 26% και πολιτικοί 8%.

Σχόλια