Χαρακτηριστικά του νέου Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

0

Στο νέο Ποινικό Κώδικα της Τουρκίας, που τελικά ψηφίστηκε χωρίς τη διάταξη για την ποινικοποίηση της μοιχείας, περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας άρθρο για την γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ειδικότερα, δίνεται αναλυτικά ο ορισμός της γενοκτονίας ενώ η ποινή που προβλέπεται είναι η βαριά ισόβια κάθειρξη, ποινή που έχει αντικαταστήσει την θανατική. Η γενοκτονία ορίζεται ως η εξόντωση, στο πλαίσιου εφαρμογής ενός σχεδίου, εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ολόκληρης ή τμήματος αυτής. Στο έγκλημα της γενοκτονίας περιλαμβάνεται η σκόπιμη θανάτωση μελών των προαναφερόμενων ομάδων καθώς επίσης η πρόκληση σωματικής ή ψυχικής βλάβης, η παρεμπόδιση γεννήσεων και η δια της βίας μεταφορά των παιδιών αυτών των ομάδων σε άλλες. Το έγκλημα της γενοκτονίας δεν παραγράφεται.

Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία επίσης δεν παραγράφονται ορίζονται ως η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση, ο βασανισμός, η δουλεία, ο περιορισμός των ατομικών ελευθεριών, η χρήση ως πειραματοζώων, η σεξουαλική βία, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών τμήματος φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας στο πλαίσιο ενός σχεδίου. Η ίδρυση οργάνωσης για διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας τιμωρείται με κάθειρξη 10-15 ετών ενώ για τα μέλη τέτοιων οργανώσεων η ποινή είναι κάθειρξη 5-10 ετών.

Ο νέος Ποινικός Κώδικάς προβλέπει ακόμη βαριές ποινές για τα βασανιστήρια καθώς και για τα εγκλήματα τιμής τα οποία χαρακτηρίζονται προμελετημένα.

Σχόλια