Χρηματιστηριακό δικαστήριο και αυστηρότερη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά του Κουβέιτ

0

Τη σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής για την επίβλεψη και τη διασφάλιση της διαφάνειας της χρηματιστηριακής αγοράς του Κουβέιτ, ενέκρινε η Βουλή της χώρας. Στόχος του νέου πενταμελούς οργάνου, είναι η αποτροπή εσωτερικής πληροφόρησης και η πάταξη παράτυπων συναλλαγών.
Παράλληλα, ο νέος νόμος προβλέπει τη σύσταση ειδικού χρηματιστηριακού δικαστηρίου και θεσπίζει αυστηρότερες ποινές και βαρύτερα πρόστιμα για μια σειρά παράνομων πρακτικών στην κεφαλαιαγορά.

Σχόλια