Υπεγράφη την Παρασκευή από τους «25» η Συνταγματική Συνθήκη της ΕΕ

0

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Ρώμη με την παρουσία των 25 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων η υπογραφή της Συνταγματικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη παρουσία των 25 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης. Οι «25» υπέγραψαν το κείμενο της Συνταγματικής Συνθήκης, στο οποίο κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου, καθώς και την Τελική Πράξη.

Η διαδικασία κύρωσης του Συντάγματος της ΕΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, ενώ ως στόχος για την εφαρμογή του έχει τεθεί η 1η Νοεμβρίου του 2006. Σε περίπτωση που τον Ιούνιο του 2006 το Σύνταγμα έχει κυρωθεί από το 80% των κρατών-μελών και διαπιστώνονται προβλήματα σε κάποιες χώρες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκτάκτως προκειμένου να επανεξετάσει την δράση του και ενδεχομένως να ορίσει νέο χρονοδιάγραμμα. Παραμένει πάντως η αρχή ότι οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή εάν δεν έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη., ενώ μετά την κύρωση του Συντάγματος από τις 25 χώρες θα πρέπει να ακολουθήσει και ανάλογη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Συνθήκη προβλέπει ότι η κύρωσή της γίνεται με την διαδικασία που ορίζεται από τα εθνικά Συντάγματα των κρατών-μελών, είτε με διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, είτε με ψηφοφορία στα εθνικά Κοινοβούλια.

Σχόλια