Υπερψήφιση προστατευτικού πλαισίου για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας από το Ευρωκοινοβούλιο

0

Μετά την υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο ο νέος Κανονισμός θα προχωρήσει για έγκριση από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης των Υπουργών και από εκεί για εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Οι νέες ρυθμίσεις θα ωφελήσουν πολλά θύματα ενδοοικογενειακής βίας –κυρίως γυναίκες- δίνοντάς τους την δυνατότητα να ζητήσουν έκδοση περιοριστικής εντολής με ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Κατ΄αποτέλεσμα, τα θύματα θα γνωρίζουν πως απολαμβάνουν πλήρους προστασίας σε οποιοδήποτε κράτος και αν βρίσκονται. «Χάρη στην Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας (European Protection Order) τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να αισθάνονται ανακούφιση: θα μπορούν να στηρίζονται σε μια περιοριστική εντολή που έχουν αποκτήσει στην χώρα τους οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Η προστασία θα ταξιδεύει μαζί με τους πολίτες. Αυτό είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς η ΕΕ βοηθάει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων σε όλη την Ευρώπη», σχολίασε η αρμόδια Επίτροπος για την δικαιοσύνη, Viviane Reding.

Σχόλια