Υπό πίεση ο διάλογος εργοδοτών-εργαζομένων στην ΕΕ σύμφωνα με έκθεση

0

Υπό πίεση είναι ο διάλογος μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων και εργοδοτών στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την έκθεση προέκυψε ότι οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στα διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν συνοδεύονται πάντα από πλήρως αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ολοένα ανταγωνιστικότερες εργασιακές σχέσεις.

«Ο κοινωνικός διάλογος υφίσταται αυξανόμενη πίεση στο σημερινό πλαίσιο της υποτονικής μακροοικονομικής ζήτησης, της αύξησης των φόρων και των περικοπών στις κυβερνητικές δαπάνες. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα, αν θέλουμε να εξέλθουμε από την κρίση και να διαφυλάξουμε τα οφέλη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ένας καλά διαρθρωμένος κοινωνικός διάλογος είναι επίσης απαραίτητος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και για την επίτευξη καλύτερων εργασιακών συνθηκών και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί σε κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στα οποία είναι αυτή τη στιγμή σημαντικά ασθενέστερος», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη László Andor.

Υπό το πρίσμα των περικοπών σε πολλά κράτη, η έκθεση επικεντρώνεται στις εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα (δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη). Οι κυβερνήσεις φαίνονται να έχουν δώσει έμφαση στην αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα και σε ορισμένες χώρες η διαδικασία αυτή έχει προχωρήσει με ταυτόχρονη διατήρηση ενός ελεύθερου πεδίου για συλλογικά συμφωνημένες λύσεις μεταξύ ενώσεων εργαζομένων και δημοσίου τομέα. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι σε άλλες χώρες –μεταξύ των οποίων και αυτές που λαμβάνουν στήριξη από ΕΕ και ΔΝΤ- συχνά αποκλείεται η χρήση του κοινωνικού διαλόγου ως μεθόδου για την υλοποίηση των αποφάσεων, με αποτέλεσμα την όξυνση των εργασιακών συγκρούσεων και την αύξηση των ρυθμίσεων που δεν υποβάλλονται σε κοινωνικό διάλογο.

Σχόλια