Υποχρέωση αποζημίωσης των ομολογιούχων από την Αργεντινή

0

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η Αργεντινή εσφαλμένα κατέταξε κατά προτεραιότητα την αποπληρωμή των απαιτήσεων που προέρχονταν από την αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας, έναντι αυτών που προέρχονταν από το παλαιότερο χρέος, το οποίο και οδήγησε στην πτώχευση.

Έκρινε, έτσι, το Δικαστήριο ότι η Αργεντινή παρέβη τις σχετικές δεσμεύσεις της ως προς την αποπληρωμή των χρεών και οφείλει να αποζημιώσει τους συγκεκριμένους ομολογιούχους. Αντιθέτως, το Εφετείο απέρριψε όλες τις ενστάσεις της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων και τον ισχυρισμό ότι ενδεχόμενη καταδίκη της χώρας σε αποζημίωση όλων των ομολογιούχων του προ της πτώχευσης χρέους, θα οδηγούσε σε μία νέα κατάρρευση της αργεντίνικης οικονομίας.

Πρωτοδίκως η Αργεντινή είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αποτρέψει την γνωστοποίηση περιουσιακών της στοιχείων στους ομολογιούχους και συγκεκριμένα την κοινοποίηση τραπεζικών εγγράφων σχετικά με τα περιουσιακά της στοιχεία εκτός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, προβάλλοντας το δικαίωμα της ετεροδικίας, ισχυρισμός, όμως, που δεν έγινε δεκτός από το Δικαστήριο.