Υποχρέωση ορκοδοσίας για τους τραπεζίτες στην Ολλανδία

0

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, ενενήντα χιλιάδες τραπεζίτες στην Ολλανδία θα κληθούν να πάρουν όρκο για την ορθή τήρηση των καθηκόντων τους, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ορθής πρακτικής, αλλιώς αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επιβολής προστίμων ή ακόμα και αναστολής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ένα μικρό απόσπασμα από τον 158 λέξεων όρκο είναι το ακόλουθο : “Ορκίζομαι πως θα αποδίδω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου για να διατηρώ και να προωθώ την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ας με βοηθήσει ο Θεός”, ενώ έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα πολιτικού όρκου. Ο όρκος των τραπεζιτών περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικά σημεία και δημοσιεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο από την Ολλανδική Ένωση Τραπεζιτών.

Η τραπεζική βιομηχανία ελπίζει ότι με αυτό τον τρόπο θα δεσμεύσει τα μέλη της να τηρούν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, σε μια προσπάθεια να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, μετά από τις θεμελιώδεις αδυναμίες του τραπεζικού τομέα, που τελικά οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Η υποχρεωτική καθιέρωση του όρκου στοχεύει να καταδείξει ότι οι τραπεζίτες ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του κοινού και πλέον σέβονται τα συμφέροντα τόσο των πελατών τους όσο και της κοινωνίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα είναι πλέον προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των κανόνων και θα καλούνται να λογοδοτήσουν σε περίπτωση που δεν τους εφαρμόζουν.
 

Σχόλια