Διεθνής ημέρα εξάλειψης των φυλετικών διακρίσεων, 21/3

0

Με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στην εξάλειψη του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας, περιλαμβανομένων και των σύγχρονων μορφών τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 με τίτλο «Being black in the EU» («Το να είσαι μαύρος στην ΕΕ»), το 39% των ατόμων αφρικανικής καταγωγής αισθάνθηκαν θύματα ρατσιστικών διακρίσεων κατά την προηγούμενη πενταετία. Οι φυλετικές διακρίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βία, παρενόχληση, εμπόδια στην ένταξη και κατάρτιση προφίλ που οδηγεί σε διακρίσεις. Άλλα άτομα αντιμετωπίζουν καθημερινό ρατσισμό και ξενοφοβία με διάφορες μορφές: από εγκλήματα μίσους έως δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ή αποκλεισμό. Η πανδημία Covid-19 έχει αποκαλύψει τη συνέχιση του ρατσισμού και των διακρίσεων στις κοινωνίες μας και έχει εντείνει περαιτέρω τις προϋπάρχουσες δυσκολίες, μερικές φορές αυξάνοντας την πίεση στις μειονότητες.

Ο συστημικός ρατσισμός στην Ευρώπη διαπερνά βαθιά όλους τους τομείς της κοινωνίας και των δομών και θέτει σε κίνδυνο την προώθηση, την προστασία και την πραγμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των ατόμων. Η ΕΕ αναγνωρίζει τις υφιστάμενες προκλήσεις και είναι αποφασισμένη να τις αντιμετωπίσει. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, η ΕΕ ενέκρινε το σχέδιο δράσης της για την καταπολέμηση του ρατσισμού για την περίοδο 2020-2025 ώστε να κλιμακώσει τη δράση κατά του ρατσισμού, αναγνωρίζοντας ότι ο ρατσισμός δεν εκδηλώνεται μόνο από μεμονωμένα άτομα, αλλά μπορεί να είναι και δομικός. Πρόκειται για ένα πρώτο καλό βήμα. Πρέπει να συνοδευθεί από συγκεκριμένες δράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, στις 7 Οκτωβρίου 2020, ένα ενισχυμένο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή, με στόχο την προώθηση της ένταξης στους τέσσερις τομείς τομεακής πολιτικής της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγειονομικής περίθαλψης και της στέγασης.

Σήμερα, η ΕΕ διοργάνωσε σύνοδο κορυφής κατά του ρατσισμού για την οικοδόμηση μιας πραγματικά αντιρατσιστικής ένωσης. Μιας ένωσης που προωθεί την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων και όπου η δράση που προωθεί την ένταξη είναι ο κανόνας. Η διεθνής σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων παραμένει η πυξίδα μας σε αυτή τη συλλογική πορεία προς μια πιο δίκαιη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Η ΕΕ θα συμμετάσχει εποικοδομητικά στο πλαίσιο της 20ής επετείου από την έγκριση της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης του Ντέρμπαν.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ισχυροί υποστηρικτές της πολυμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Συνεργαζόμαστε στενά με τον ΟΗΕ και με την παγκόσμια και τοπική κοινωνία των πολιτών σε όλες τις γωνιές του κόσμου και θέλουμε να αναγνωρίσουμε την κρίσιμη συμβολή τους. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2020-2024) καθορίζει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την προστασία των ανθρώπων, την εξάλειψη των ανισοτήτων, των διακρίσεων και του αποκλεισμού, με τη φιλοδοξία να καταστεί ο αντιρατσισμός βασικό στοιχείο του διαλόγου και της συνεργασίας μας με τις χώρες εταίρους.

Η καταπολέμηση του ρατσισμού απαιτεί σταθερή ηγεσία και δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα. Απαιτεί επίσης την κινητοποίηση όλων μας, όλων των γενεών και όλων των κοινοτήτων. Ας συνεργαστούμε για έναν κόσμο όπου ο ρατσισμός δεν έχει θέση και ας αποτελέσουμε το παράδειγμα.