Δικαστήριο της ΕΕ: διορισμός δύο Δικαστών και δύο Γενικών Εισαγγελέων

0

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν την τρέχουσα εβδομάδα δύο Δικαστές και δύο Γενικούς Εισαγγελείς στο Δικαστήριο:

  • Η κα Küllike Jürimäe (Εσθονία) διορίστηκε εκ νέου δικαστής στο Δικαστήριο.
  • Ο κ. Manuel Campos Sánchez-Bordona (Ισπανία) διορίστηκε εκ νέου γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο.
  • Η κα Maria Lourdes Arastey Sahún (Ισπανία) διορίστηκε στη θέση δικαστή στο Δικαστήριο.
  • Η κα Tamara Ćapeta (Κροατία) διορίστηκε στη θέση γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο.

Οι προταθέντες διορισμοί αφορούν θητεία η οποία λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2027.

Οι διορισμοί αποτελούν μέρος της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου, καθώς η θητεία 14 δικαστών και 6 γενικών εισαγγελέων λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2021.

Γενικές πληροφορίες

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει δύο δικαιοδοτικά όργανα: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών κατόπιν διαβούλευσης με επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας.

Προκειμένου να διοριστούν στο Δικαστήριο, οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Προκειμένου να διοριστούν στο Γενικό Δικαστήριο, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση ανώτερων δικαστικών καθηκόντων.