Δικαστήριο της ΕΕ: διορισμός δύο Δικαστών και δύο Γενικών Εισαγγελέων

0

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα δύο δικαστές και δύο Γενικούς Εισαγγελείς στο Δικαστήριο.

Οι διορισμοί αποτελούν μέρος της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου, καθώς η θητεία 14 δικαστών και έξι γενικών εισαγγελέων λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2021.

Ο κ. Eugene Regan (Ιρλανδία) διορίστηκε εκ νέου δικαστής στο Δικαστήριο.

Ο κ. Αθανάσιος Ράντος (Ελλάδα) διορίστηκε εκ νέου γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο.

Ο κ. Δημήτριος Γρατσίας (Ελλάδα) διορίστηκε δικαστής στο Δικαστήριο.

Ο κ. Νικόλας Αιμιλίου (Κύπρος) διορίστηκε γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο.

Οι δύο δικαστές και οι δύο γενικοί εισαγγελείς του Δικαστηρίου διορίστηκαν για θητεία που αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου 2021 και λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2027.

Η απόφαση διορισμού αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια