Δικαστήριο της ΕΕ: διορίστηκαν τρεις Δικαστές και ένας Γενικός Εισαγγελέας

0

Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ διόρισαν σήμερα τρεις Δικαστές και έναν Γενικό Εισαγγελέα.

Ο κ. Koen Lenaerts (Βέλγιο), διορίστηκε δικαστής από τις 7 Οκτωβρίου 2021 έως τις 6 Οκτωβρίου 2027, στα πλαίσια της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου. Η θητεία 14 Δικαστών και 6 Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου, θα λήξει στις 6 Οκτωβρίου 2021.

Η κ. Ineta Ziemele (Λετονία) διορίστηκε δικαστής από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024, μετά την παραίτηση του κ. Egils Levits.

Ο κ. Jan Passer (Τσεχία) διορίστηκε δικαστής από τις 6 Οκτωβρίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024, μετά την παραίτηση του κ. Jiří Malenovský.

Ο κ. Αθανάσιος Ράντος (Ελλάδα) διορίστηκε Γενικός Εισαγγελέας από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2021 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ιστορικό

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτείται από δύο δικαιοδοτικά όργανα: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Επιλέγονται δε μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας. Για να διοριστούν στο Δικαστήριο, οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Για να διοριστούν στο Γενικό Δικαστήριο, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για το διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα.