4ετή φυλάκιση προτείνει η Κομισιόν για την καταπολέμηση της πειρατείας

0

H Κομισιόν προτείνει την ομοιόμορφη επιβολή ποινών σε όλη την Ε.Ε. για τα αδικήματα της κατάρτισης πλαστών αντιγράφων και της πειρατείας των αγαθών.

Οι κατασχέσεις πλαστών αγαθών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 1000% την εξαετία 1998 με 2004.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η διαφορετική αντιμετώπιση των αδικημάτων αυτών από τα εθνικά δίκαια των 25 κρατών-μελών, δυσκολεύουν την αποτελεσματική καταπολέμηση της πειρατείας.

Το νομοσχέδιο αφορά μόνο τις ποινές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από τα δίκαια των κρατών-μελών για την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την διάθεση των πειρατικών αγαθών στην αγορά, ενώ δεν καταλαμβάνει την περίπτωση του download μουσικής μέσω του Διαδικτύου για ιδιωτική χρήση.

Η Κομισιόν προτείνει την επιβολή τετραετούς κατ’ ελάχιστον ποινής φυλάκισης και χρηματική ποινή μεταξύ 100,000 και 300,000 ευρώ.

Σχόλια