89 χώρες υπογράφουν τη νέα Παγκόσμια Συνθήκη για τις Τηλεπικοινωνίες και το Διαδίκτυο

0

Ο Mohamed Al Ghanim, πρόεδρος του Παγκοσμίου Συνεδρίου για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες, το οποίο οργανώνεται από τη Διεθνή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU), ανακοίνωσε ότι 89 χώρες του ΟΗΕ τάσσονται υπέρ της νέας Παγκόσμιας Συνθήκης για τις Τηλεπικοινωνίες και το Διαδίκτυο και προχωρούν στην υπογραφή της.

Παρ’ όλα αυτά, 55 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν υπογράφουν τη Συνθήκη. Να σημειωθεί ότι η νέα Συνθήκη, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις χώρες να ελέγχουν και να αποκλείουν ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία καθώς και να έχουν απ’ ευθείας πρόσβαση σε διεθνείς υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Εκτός από τη χώρα μας, την αντίθεσή τους εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ινδία και άλλα κράτη.

Σχόλια