Θέσπιση κανονισμών για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)

0

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε υπόμνημα στο οποίο περιγράφει συνοπτικά τους κανονισμούς που θα πρέπει να θεσπίσουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), για παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αρκετούς υποστηρικτές λόγω της ικανότητας τους να συλλέγουν πληροφορίες αποτελεσματικά και με μικρότερο κίνδυνο από τα επανδρωμένα, όμως πολλοί ασκούν κριτική στη χρήση τους για τη διεξαγωγή επιθέσεων από αέρος και ανησυχούν για τυχόν παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής.

Στο υπόμνημα ορίζεται επίσης ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα εξετάζουν τακτικά και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια, το καθεστώς που ισχύει για τη συλλογή πληροφοριών πριν από κάθε αναβάθμιση της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Εκτός των άλλων, οι υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να διατηρούν άνω των 180 ημερών τις προσωπικές πληροφορίες που έχουν συλλέξει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκτός αν αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της αποστολής τους, ενώ θα πρέπει να συμμορφώνονται και με τις επιταγές του ομοσπονδιακού Νόμου για την προστασία της Ιδιωτικότητας. Επίσης, οι υπηρεσίες θα πρέπει να δημοσιοποιούν το είδος της χρήσης των αεροσκαφών, καθώς και να παρουσιάζουν ετήσια έκθεση των επιχειρήσεων τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ομοσπονδιακή Αεροπορική Υπηρεσία πρότεινε προσφάτως κανόνες για ιδιώτες και οργανισμούς οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για επιχειρηματικούς σκοπούς.
 

Σχόλια