Θετική εισήγηση ΔΕΚ για το σύστημα AdWords της Google

0

Ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι η Google δεν προσέβαλε δικαιώματα επί σημάτων με το να επιτρέψει σε διαφημιζόμενους να αγοράσουν λέξεις – κλειδιά που αντιστοιχούν σε καταχωρισμένα σήματα.
Ωστόσο, μπορεί να στοιχειοθετηθεί ευθύνη της Google για την εμφάνιση στο σύστημα «AdWords» περιεχομένου το οποίο συνεπάγεται προσβολή δικαιώματος επί σήματος.
Κατά το κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων, ο κάτοχος σήματος δύναται να απαγορεύσει σε άλλους να χρησιμοποιούν το σημείο σε διαφημίσεις.
Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο απαλλάσσει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας από την ευθύνη για τις πληροφορίες που αποθηκεύθηκαν κατόπιν αιτήσεως αποδέκτη της υπηρεσίας αυτής.
Η Google παρέχει στους χρήστες του διαδικτύου ελεύθερη πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης Google. Με την εισαγωγή λέξεων-κλειδιών στην εν λόγω μηχανή αναζήτησης, εμφανίζεται στους χρήστες κατάλογος φυσικών αποτελεσμάτων επιλεγέντων και καταταγέντων σύμφωνα με τη σχέση τους με τις λέξεις-κλειδιά, η οποία καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια.
Επίσης, η Google διαχειρίζεται ένα διαφημιστικό σύστημα που αποκαλείται «AdWords», το οποίο καθιστά δυνατή την εμφάνιση διαφημίσεων, παραπλεύρως των φυσικών αποτελεσμάτων, σε απάντηση των λέξεων-κλειδιών. Οι διαφημίσεις αυτές συνίστανται κατά στερεότυπο τρόπο στην παράθεση ενός σύντομου διαφημιστικού μηνύματος και στην εμφάνιση ενός συνδέσμου με τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου· τις διαφοροποιούν από τα φυσικά αποτελέσματα η θέση τους και το σχέδιό τους.
Μέσω του AdWords, η Google παρέχει, έναντι πληρωμής, σε διαφημιζόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν τέτοιες λέξεις-κλειδιά έτσι ώστε οι διαφημίσεις τους να εμφανίζονται στους χρήστες του Διαδικτύου σε απάντηση της εισαγωγής των εν λόγω λέξεων-κλειδιών στη μηχανή αναζήτησης της Google. Η μηχανή αναζήτησης της Google χρηματοδοτείται με έσοδα από το AdWords.
Στη Γαλλία, κάτοχοι σημάτων κίνησαν κατά της Google δίκες σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσεως, στο διαφημιστικό σύστημα Adwords, λέξεων-κλειδιών που αντιστοιχούν σε σήματα. Στις δίκες αυτές, έχει αποδειχθεί ότι η εισαγωγή ορισμένων σημάτων στη μηχανή αναζήτησης της Google είχε ως αυτόματη συνέπεια την εμφάνιση διαφημίσεων για ιστότοπους οι οποίοι προσφέρουν απομιμήσεις των προϊόντων που καλύπτονται από το σήμα ή πανομοιότυπα ή όμοια προϊόντα ανταγωνιστών.

Σχόλια