Θετική η αποτίμηση των σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια από την Κομισιόν

0

Σε έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά τη χρήση σαρωτών σώματος σε αεροδρόμια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που παραμένουν μαζικές οι αντιδράσεις από πολίτες και οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καταγγέλλουν σοβαρή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και προσβολή της αξιοπρέπειας των ιδιωτών.
Ειδικότερα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι με τα μηχανήματα σάρωσης παρέχεται “ουσιαστική δυνατότητα ενίσχυσης της ασφάλειας των επιβατών”.
Επιπλέον, στην έκθεση τονίζεται ότι οι σαρωτές μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο σάρωσης για την ανίχνευση μεταλλικών, εν δυνάμει επικίνδυνων αντικειμένων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο εκπόνησης κοινής θέσης επί της χρήσης των σαρωτών, προκειμένου η εγκατάστασή τους να βασίζεται σε ενιαίους κανόνες, που θα διαμορφωθούν με γνώμονα και τα ατομικά δικαιώματα.
Ως προς την εγκατάσταση των σαρωτών στα αεροδρόμια, το ζήτημα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Ο αρμόδιος επίτροπος Σιμ Κάλλας τόνισε σχετικά: “Οι σαρωτές σώματος δεν αποτελούν πανάκεια, η χρήση τους όμως προσφέρει μια γνήσια δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών. Εναπόκειται σε κάθε κράτος-μέλος να αποφασίσει αν θα εγκρίνει τη χρήση σαρωτών στα εθνικά αεροδρόμια”.

Σχόλια