Θετική η εισήγηση της συμβούλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους χρήστες ανταλλαγής αρχείων

0

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης δεν υποχρεούνται να παραδώσουν -σε υποθέσεις που εκκρεμούν στα πολιτικά δικαστήρια- τα στοιχεία των πελατών τους που φέρονται ότι λειτουργούν δίκτυα ανταλλαγής αρχείων στο Διαδίκτυο.

Αυτό υποστήριξε η συνήγορος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Juliane Kokott, ο ρόλος της οποίας είναι να συμβουλεύει τους Δικαστές.

Κατά την κ. Kokott, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποκλείουν την παράδοση των επίμαχων στοιχείων επί των αστικών υποθέσεων, σε αντιθέση με τους κανόνες που ισχύουν για τις ποινικές υποθέσεις.

Η σχετική υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από την ισπανική ένωση μουσικής και οπτικοακουστικών θεαμάτων, Promusicae, όταν η εταιρία τηλεπικοινωνιών Telefonica αρνήθηκε να της παραδώσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των πελατών της που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και θεωρούνται ύποπτοι για την λειτουργία παράνομων δικτύων ανταλλαγής αρχείων.