Θετική η ICANN για τις καταλήξεις .mobi και .jobs

0

H Διαδικτυακή Επιτροπή Απόδοσης Ονομάτων και Αριθμών (ICANN) απάντησε καταρχήν θετικά στις αιτήσεις για τη δημιουργία δύο νέων καταλήξεων. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατάληξη .mobi, η αίτηση της οποίας υποστηρίζεται από εταιρίες όπως η Nokia και η Microsoft, αφορά εκείνες τις ιστοσελίδες που αφορούν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων. Η δεύτερη κατάληξη .jobs αφορά τις ιστοσελίδες ανθρώπινου δυναμικού.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η ICANN, της οποίας το έργο είναι η τήρηση των κανόνων όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, έδωσε θετική απάντηση, σε πρώτη φάση, για τα Ονόματα Χώρου με καταλήξει σε .post, που αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, και σε .travel, για την ταξιδιωτική βιομηχανία.
Σε δεύτερη φάση η ICANN θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους αιτούντες και για τις 4 καταλήξεις. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει για μήνες χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις ότι τελικά οι καταλήξεις θα τεθούν σε λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε αιτών πλήρωσε 45.000 δολάρια προκειμένου να εξεταστεί η πρότασή του.

Προς το παρόν υπάρχουν 250 καταλήξεις Ονομάτων Χώρου, οι οποίες αφορούν κυρίως τις χώρες.

Σχόλια