Θετική υποδοχή νομοσχεδίου για την επιστημονική έρευνα στις ΗΠΑ από την EFF

0

Θετικά σχόλια επιφύλαξε η οργάνωση υπέρ των ψηφιακών δικαιωμάτων EFF (Electronic Frontier Foundation) σε νομοσχέδιο που διευρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πηγές επιστημονικής έρευνας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο FASTR (Fair Access to Science and Technology Research Act) οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες υποχρεούνται να λάβουν μέτρα προς διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες και αποτελέσματα έρευνας που έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικούς πόρους. Έτσι, αντίγραφα των πορισμάτων ερευνών που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους πρέπει να υποβάλλονται στους οργανισμούς που έδωσαν την χρηματοδότηση, ώστε εντός εξαμήνου τα σχετικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται ελεύθερα προς ενημέρωση του κοινού.

Η EFF υποδέχθηκε το νομοσχέδιο θετικά, επισημαίνοντας πάντως ως μειονεκτήματα κάποιες ασάφειες, ιδίως ως προς την ρύθμιση τυχόν δικαιωμάτων των ερευνητών στα σχετικά έργα. Η οργάνωση παρατήρησε ότι η πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα ερευνών που έχουν χρηματοδοτηθεί με χρήματα φορολογουμένων αποτελεί ζωτικό σημείο για την ανάπτυξη της επιστήμης και της εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας ότι το νομοσχέδιο FASTR προωθεί ακριβώς αυτό τον στόχο της μεγαλύτερης διαφάνειας.

Σχόλια