Θύματα διαδικτυακής απάτης το 12% των χρηστών στην Ε.Ε.

0

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου η αρμόδια Επίτροπος για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malstrom, περίπου το 38% των χρηστών του διαδικτύου στις χώρες της Ένωσης έχει λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα οποία επιχειρείται η απόσπαση με δόλιο τρόπο, χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phising).

Επιπλέον, το 13 % αυτών, αναφέρουν ότι έχουν διαπιστώσει κατά καιρούς αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες λόγω συχνών επιθέσεων hackers στον κυβερνοχώρο. Η Επίτροπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Γιώργου Παπανικολάου , δεν παρέλειψε πάντως να τονίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος , παρά τη ραγδαία του αύξηση, κυρίως χάρη στην εξαιρετική συνεργασία των κρατών- μελών.

Σχόλια