«Αθώες» οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας

0

Έρευνα της Υπηρεσίας για την Προστασία από τις Ακτινοβολίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας διαπίστωσε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Η έρευνα που ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, είχε σκοπό να εξετάσει τους βιολογικούς μηχανισμούς επιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την συσχέτισή τους με την υγεία, καθώς και αν τα ισχύοντα όρια προστατεύουν επαρκώς τον πληθυσμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδωσαν στοιχεία που να θέτουν υπό αμφισβήτηση τα υπάρχοντα όρια, καθώς μας προστατεύουν επαρκώς από πιθανούς κινδύνους.

Η Γερμανία έχει υιοθετήσει τα όρια προστασίας που προτείνουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία είναι από 30 έως και 40% χαμηλότερα.

Επιπλέον, η έρευνα των επιστημόνων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα ασύρματα τηλέφωνα, καθώς και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν προκαλούν χρόνιες ασθένειες και άλλες επιπτώσεις στην υγεία, στον ύπνο ή τη συμπεριφορά.

Σχόλια