Αγωγή μετόχου κατά της Apple για προνομιούχες μετοχές

0

Ο Einhorn ισχυρίζεται ότι η εταιρεία δεν χρειάζεται να έχει τόσο τεράστια αποθεματικά κεφαλαίων στα χέρια της και ότι μπορεί να επιδιώξει τα επιχειρηματικά της σχέδια ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική θέση των επενδυτών. Με την αγωγή επιδιώκεται η διατήρηση προνομιούχων μετοχών της εταιρείας για μεγαλύτερη λήψη μερίσματος από τους υφιστάμενους μετόχους.

Ο Einhorn επικαλείται ως νομική βάση της αγωγής του ορισμένους ειδικούς κανόνες της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission). Είναι αμφίβολο πάντως κατά πόσον είναι δυνατόν η συγκεκριμένη αγωγή να στηριχθεί στις διατάξεις που επικαλείται ο Einhorn, στο μέτρο που δεν υφίσταται σχετική νομολογία για το ίδιο ή παρόμοιο ζήτημα.

Σχόλια