Αγωγή της Amazon για ανάρτηση ψευδών αξιολογήσεων προϊόντων

0

 

Το Amazon κινήθηκε δικαστικά κατά τεσσάρων διαχειριστών ιστοσελίδων, οι οποίοι αποκόμιζαν κέρδος αναρτώντας στην ιστοσελίδα της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου ψευδείς θετικές αξιολογήσεις προϊόντων.

Με την αγωγή της, η Amazon ισχυρίζεται ότι η δραστηριότητα των εναγομένων υπονομεύει το σύστημα αξιολόγησης προϊόντων, το οποίο συμβουλεύονται οι υποψήφιοι αγοραστές, προτιμώντας τα προϊόντα με τις περισσότερες θετικές αξιολογήσεις, τα οποία συγκεντρώνουν πέντε ή τέσσερα «αστέρια».

Οι ψευδείς θετικές αξιολογήσεις τις οποίες αναρτούσαν επί πληρωμή οι εναγόμενοι, είχαν ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση των καταναλωτών, καθώς και την αποκόμιση παράνομου κέρδους εκ μέρους τους, καθώς και εκ μέρους όσων πωλητών και κατασκευαστών προϊόντων είχαν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή :«Οι αξιολογήσεις αυτές απειλούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη την οποία δείχνουν στο Amazon οι καταναλωτές, καθώς και η ευρεία πλειοψηφία των πωλητών και των κατασκευαστών, αμαυρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά».