Αγωγή του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά eBay για παραβίαση κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού

0

Η αγωγή ασκήθηκε ενώπιον δικαστηρίου της Καλιφόρνια, λόγω παράβασης της νομοθεσίας του ελεύθερου ανταγωνισμού από την πλευρά της εναγόμενης εταιρείας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ενάγοντος Υπουργείου Δικαιοσύνης, η επιχείρηση eBay προχώρησε σε αθέμιτη συμφωνία με την εταιρεία Inuit, προκειμένου να μην μπορεί η μία επιχείρηση να προσλαμβάνει εργαζομένους της άλλης.

Οι ενστάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης αφορούν το σκέλος εκείνο της συμφωνίας που εμπόδισε το eBay να προσλάβει εργαζομένους της Inuit, ακόμη και μετά την ενεργητική αναφορά των τελευταίων στην πρώτη για αναζήτηση εργασίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο μία τέτοια συμφωνία περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του ανταγωνισμού, αποβαίνοντας σε βάρος των εργαζομένων που επιδιώκουν μία βελτιωμένη και καλύτερα αμειβόμενη εργασιακή θέση.

Σχόλια