Αγωγή του Facebook για 25 domain names

0

Το Facebook κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη, εναντίον διάφορων εταιριών που έχουν αγοράσει ονόματα χώρου (Domain Names) που προσομοιάζουν στο δικό του , επικαλούμενο παραβίαση και του εμπορικού σήματός του.

Η εν λόγω διαμάχη αφορά τα ονόματα χώρου που είναι είτε τυπογραφικά λάθη είτε συνδέονται στενά με την ονομασία Facebook.com, ενώ το γιγαντιαίο κοινωνικό δίκτυο ισχυρίζεται ότι σχετικές περιπτώσεις αποτελούν κλασικά παραδείγματα παραβίασης εμπορικών σημάτων.

“Οι “εφευρέσεις” των κατηγορουμένων  μειώνουν επιπροσθέτως την υπεραξία του Facebook και του σήματος του, φέρουν πλήγμα στη φήμη του Facebook, παρεμβαίνουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Facebook, ενώ επιφέρουν οφέλη αδικαιολόγητου πλουτισμού στους κατηγορούμενους ” Δήλωσε το Facebook στον κατατεθέν έγγραφο της αγωγής ” Το Facebook ως εκ τουτού επιδιώκει  την ακύρωση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων για τα ονόματα χώρου typosquatter (εκ προθέσεως τυπογραφικά λάθη) ή τη μεταφορά των εν λόγω ονομάτων τομέα typosquatter στο Facebook, συνοδευόμενη από την επιδίκαση αποζημίωσης για τις υφιστάμενες ζημιές της εταιρίας.”

Συνολικά 25 domain names αναφέρονται στην αγωγή “Facebook, Inc v. Cyber2Media, Inc et al” ,  ενώ οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους είναι εταιρίες. Μερικά από τα επίμαχα ονόματα χώρου είναι τα : facebobk.com, facemook.com, wwwfacefook.com, ffacebook.com και faecbook.com

Σχόλια